Jim Darlington

Woman With White Turban, 2018
Oil on Canvas
20 x 16 in (50.80 x 40.64 cm)
$2,100
Woman With White Turban by Jim Darlington